05 مهر 1400
En | 

توجه: آگهی مزایده تمدید شد

فرصت استثنائي

 فروش اراضي و املاك ( واحدهاي تجاري مهستان، پارسيان و نيستان و شيلان بنا و واحدهاي مسكوني و اراضي با كاربري تجاري، خدمات درون بافت و خدماتی) و فراخوان اراضی (با کاربری آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری)بصورت نقد و اقساط

آگهي مزايده و فراخوان عمومي شماره يك

نظر به درخواست متقاضیان محترم و به مناسبت ایام دهه فجر، اداره كل راه و شهرسازي استان البرز اقدام به تمدید مواعد زمانی مزایدات واحدهاي تجاري مهستان، پارسيان و نيستان و شيلان بنا و واحدهاي مسكوني و اراضي با كاربري تجاري، خدمات درون بافت و خدماتی و فراخوان اراضی با کاربری آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری خود واقع در سطح استان با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره‌گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir)، به شرح ذیل نموده است.

ردیف

شماره مزایده

ردیف

شماره مزایده

ردیف

شماره فراخوان

1

2099003559000001

7

2099003559000007

12

2099003559000012

2

2099003559000002

8

2099003559000008

13

2099003559000013

3

2099003559000003

9

2099003559000009

14

2099003559000014

4

2099003559000004

ردیف

شماره فراخوان

15

2099003559000015

5

2099003559000005

10

2099003559000010

16

2099003559000016

6

2099003559000006

11

2099003559000011

17

2099003559000017

 

زمان انتشار در سايت: ساعت 10:00  صبح روز سه‌شنبه مورخ 16/10/1399

آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 19/11/1399

تاريخ بازديد: از تاريخ 16/10/1399 لغایت 18/11/1399 بجز روزهاي تعطيل از ساعت 00/10 صبح لغايت 00/18 

آخرين مهلت ارسال اسناد و پيشنهاد قيمت: ساعت 30/14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 19/11/1399

زمان بازگشايي: ساعت 09:30 صبح روز دو‌شنبه  مورخ 20/11/1399

زمان اعلام به برنده: روز سه‌شنبه مورخ 21/11/1399

 

همچنین رعايت موارد ذيل الزامي مي‌باشد:

1- برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي‌باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكات، اعلام به برنده، واريز وجه مزايده و ... در بستر سامانه از اين طريق امكان‌پذير مي‌باشد.

2- پيشنهاد مي‌گردد با توجه به تعدد املاك و واحدها و اراضي قابل فروش در مزايده، قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، از واحدهاي مربوطه و اراضي بازديد بعمل آوريد.

3- تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337.

4- لازم به ذكر است كليه مراحل شركت در مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت خواهد پذيرفت و اين امر مستلزم ثبت‌نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور مي‌باشد. لذا كليه ‌علاقمندان به شركت در مزايده مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان‌ها در سايت www.setadiran.ir  بخش "ثبت‌نام/پروفايل مزايده‌گر" موجود است.

لازم به ذكر است متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميلي مي‌توانند از طريق ذيل اقدام نمايند:

1- از طريق مراجعه حضوري به نشاني كرج- رجايي شهر(گوهردشت)- بلوار رستاخيز- خيابان سوم غربي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 35830000-026 داخلي 1111- 2228   اداره پيمان و  رسيدگي داخلي 2231

هماهنگی جهت بازدید: آقای حیدرزاده 09190916804

مدیریت فروش واحدهای پارسیان ، مهستان و نیستان: آقای دشت قیصر 09127699818

 

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازي استان البرز