03 خرداد 1398
En | 
   

مهندس تقی رضایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز

شماره تماس : 34489828 -026

 

                                                                          
   

سید احمد احمدی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شماره تماس : 34480420 -026

 

 

 

     
   

مهندس محمدرضا صفائی فر

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

شماره تماس : 32247664 -026

     
 

مهندس جعفر قزوینیان

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت

شماره تماس : 34476191-026

     
 

مهندس مهدی حسنی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

شماره تماس : 34476195-026

     
   

مهندس حمید صفری

سرپرست معاونت املاک و حقوقی

شماره تماس : 34462775-026

     

افزودن محتوا...