05 مهر 1400
En | 

مدیرکل و معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

   

مهندس رضا خالقی

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز

شماره تماس : 34489828 -026

آدرس ایمیل : R.Khaleghi@Alborzrud.ir

 

                                                                          
 

مهندس حمید صفری

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شماره تماس : 34480420 -026

آدرس ایمیل : H.Safari@Alborzrud.ir

 

 

 

     
   

مهندس محمدرضا صفائی فر

 معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

شماره تماس : 32247664 -026

آدرس ایمیل : M.Safaeifar@Alborzrud.ir

     
 

مهندس جعفر قزوینیان

 معاونت مهندسی و ساخت

شماره تماس : 34476191-026

آدرس ایمیل : J.Qazvinian@Alborzrud.ir

     
 

مهندس مهدی حسنی

 معاونت شهرسازی و معماری

شماره تماس : 34476195-026

آدرس ایمیل : M.Hasani@Alborzrud.ir

     
   

مهندس حسین شریفی

 معاونت املاک و حقوقی

شماره تماس : 34462775-026

آدرس ایمیل : H.Sharifi@Alborzrud.ir