05 مهر 1400
En | 

مشاوره حقوقي در مورد مشكلات آپارتمان نشيني

در این بخش شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را در خصوص مشکلات و منازعات مربوط به مسائل آپارتمان نشینی با کارشناسان دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی درمیان بگذارید و از مشاوره این کارشناسان استفاده نمایید. بدیهی است جهت امکان پذیر بودن ارائه مشاوره درست، توضیحات شما باید کامل و شفاف باشد. همچنین در صورت نیاز می توانید اسناد و مدارک مرتبط را ضمیمه نمایید.

موضوعات مشاوره حقوقی شامل موارد زیر می باشد:

  • - رفع ابهام مواد قانوني تملك آپارتمان‌ها

  • - نحوه انتخاب هیئت مدیره

  • - نحوه ثبت و آثار حقوقي صورتجلسه مجمع عمومي ساختمان

  • - نحوه مديريت امور ساختمان

  • - نحوه پرداخت هزينه‌هاي ساختمان

همچنین توصیه می‌شود قبل از ثبت درخواست، موارد زیر را مطالعه نمایید: